Ognisko Pracy Pozaszkolnej

 

 

 ROK SZKOLNY 2018/19

  • Zapraszamy do zapoznania się z ofertą placówek edukacji pozaszkolnej:

          Giełda warszawskich placówek  edukacji pozaszkolnej


REKRUTACJA 2018/19

 

Obecni uczestnicy zajęć od 10 maja br. od godziny 12.00 pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl mogą zarejestrować się w elektronicznym systemie rekrutacji. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze zajęć, deklarację kontynuacji należy wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły do 18 maja do godziny 12.00.

 

Nowi kandydaci mogą dokonać rejestracji od 21 maja od godziny 12.00. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze zajęć, wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły do 5 czerwca br. do godziny 20.00.

 

WAŻNE: W dniach od 18 czerwca od godz. 12.00 do 22 czerwca do godz. 23.59 rodzice zakwalifikowanych kandydatów potwierdzają w elektronicznym systemie rekrutacji wolę przyjęcia na wybrane zajęcia.

Terminy rekrutacji i szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 znajdują się w serwisie Biura Edukacji

Zapraszamy na zajęcia

 

Oto plan na dzisiejsze zajęcia Hip- Hop z Tolą. 
Dziś 11.09.2018 odbywają się nabory do grup, w zależności od tego ile będzie chętnych- plan może ulec zmianie.
Do grupy pokazowaj zapraszam dzieci/młodzież, która miała do tej pory kontakt z tańcem.
Wtorek
15.30-16.15 (1-3 klasa )poziom początkujący
16.15-17.00 (4-5 klasa)poziom początkujący
17.00-18.30 (6-8 klasa)poziom średniozaawansowany grupa pokazowa 
18.30-19.15( liceum)poziom początkujący
Czwartek
15.00-15.45 (1-3klasa) poziom początkujący
15.50-16.35(4-6klasa)poziom początkujący
16.40-17.25 (6-8klasa) gr.pokazowa (poziom średniozaawansowany)
17.30-18.15(liceum)poziom początkującyREKRUTACJA 2017/18


Obecni uczestnicy zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia w placówkach wychowania pozaszkolnego od 10 maja br. od godziny 10.00 pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl mogą zarejestrować się w elektronicznym systemie rekrutacji. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze zajęć, deklarację kontynuacji należy wydrukować, podpisać i złożyć w placówce do 18 maja do godziny 12.00.

 

Nowi kandydaci mogą dokonać rejestracji od 19 maja od godziny 12.00. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze zajęć, wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w wskazanej placówce lub placówkach do 6 czerwca br. do godziny 14.00.

 

Przed wypełnieniem deklaracji kontynuacji i/lub wniosku prosimy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji.


Strona Biura Edukacji m. st. Warszawy dotycząca rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego.


 REKRUTACJA 2016/17


ZARZĄDZENIE NR  2 /2015/2016

Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej nr 264 w Warszawie z dnia  11.05.2016 r.

 

 w sprawie:

  1. Określenia planowanych w roku szkolnym 2016/17 grup zajęć stałych ze stałą liczbą uczestników wraz z określeniem maksymalnej liczebności oraz ich typu, rodzaju, stopnia trudności lub przedziału wiekowego uczestników, mogących brać w nich udział oraz dodatkowych wymagań, które powinny być spełnione przez kandydata.


Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIE NR  2 /2015/2016

Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej nr 264 w Warszawie z dnia  11.05.2016r. -  Wykaz sekcji/kół, do których będzie prowadzona rekrutacja, w roku szkolnym 2016/2017.


Załącznik nr 2 do ZARZĄDZENIE NR  2 /2015/2016

Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej nr 264 w Warszawie z dnia  11.05.2016r. - Harmonogram zapisów do placówek wychowania pozaszkolnego na rok szkolny 2016/2017.

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
dzieci