Komunikaty

22 września 2018 01:05 | Komunikaty

Rządowy program "Wyprawka szkolna"

Mazowiecki Wicekurator Oświaty p. Dorota Skrzypek informuje, że 17 września 2018 r. przyjęta została Uchwała nr 126/2018 Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Celem przyjętego programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie...

czytaj więcej »

18 września 2018 22:27 | Komunikaty

Konkursy przedmiotowe pod patronatem MKO w roku szkolnym 2018/19

Szanowni Państwo, W zakładce Dokumenty szkolne - Konkursy opublikowano informacje dotyczące tegorocznych konkursów przedmiotowych pod patronatem MKO. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i harmonogramem konkursów.

czytaj więcej »

07 września 2018 18:29 | Komunikaty

Ubezpieczenie uczniów

Polisa typ 184 nr 001016431 Ubezpieczenie szkolne - prezentacja Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych - UBEZPIECZENIE SZKOLNE III 184. Wytyczne - jak zgłosić...

czytaj więcej »

31 sierpnia 2018 16:34 | Komunikaty

Wnioski o stypendium szkolne

Szanowni Państwo, informujemy, że wnioski o stypendium szkolne wraz z instrukcją wypełniania znajdują się na stronie internetowej warszawskiego Biura Edukacji. Wniosek kierowany jest do Z-cy Burmistrza Dzielnicy Ochota Grzegorza Wysockiego. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć...

czytaj więcej »

28 sierpnia 2018 09:12 | Komunikaty

Wyprawka do klasy pierwszej

Wyprawka - do pobrania

czytaj więcej »

18 czerwca 2018 22:41 | Komunikaty

Bezpieczny wypoczynek – poradnik MEN dla rodziców i opiekunów

Szanowni Państwo, Przed rozpoczęciem wakacji Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do zapoznania się z „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku” oraz sprawdzenia wiarygodności organizatora za pośrednictwem bazy danych o wypoczynku. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na...

czytaj więcej »

06 czerwca 2018 14:09 | Komunikaty

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

22 czerwca zakończenie roku szkolnego /najpierw w sali gimnastycznej, potem spotkania w salach/: godzina 8.00: klasy 4-5 godzina 9.45: klasy 6-7 godzina 12.00: klasy 1-2 godzina 13.30: klasy 3

czytaj więcej »

dzieci