Witamy w SP 264

  • Głównym zadaniem naszej placówki jest stworzenie szkoły przyjaznej, bezpiecznej oraz przyjemnej dla dziecka.

  • W pracy odwołujemy się do tradycji i bogatej historii naszej instytucji.

  • Swoją działalność prowadzimy poprzez zajęcia dydaktyczno - wychowawcze, wyrównawczo - kompensacyjno - korekcyjne, koła i sekcje zainteresowań, poradnictwo dla uczniów i ich rodziców oraz zajęcia w Ognisku Pracy Pozaszkolnej odbywające się w godzinach popołudniowych.

  • W naszej pracy odwołujemy się do takich wartości jak szacunek dla siebie i innych, tolerancja, zdrowy i bezpieczny styl życia, ciągły rozwój i nadążanie za potrzebami dziecka.

  • Wyróżnia nas otwartość, gotowość do współpracy ze wszystkimi środowiskami oraz konsekwencja i optymizm w działaniu.

  • Naszą dewizą jest zapewnienie harmonijnego rozwoju ucznia poprzez zachowanie właściwych proporcji między nauką z prawidłowym wykorzystaniem czasu wolnego.

 

 

 

 
 
 
 
 
dzieci