swietlica.gif [190x59]

ŚWIETLICA czynna od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 1730

  • Zajęcia odbywają się w sześciu grupach wychowawczych (z podziałem na grupy wiekowe).
  • Wychowawcy rozwijają zdolności i zainteresowania dzieci stosując różnorodne formy zajęć: czytelnicze, plastyczne, techniczne, muzyczne, komputerowe, sportowe.
  • Pracują z uczniami o różnym poziomie intelektualnym - udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce
    (pomoc w odrabianiu lekcji) i pracują z uczniem zdolnym (organizowanie wystaw, konkursów, małych form teatralnych).
  • Dzieci systematycznie, dwa razy w tygodniu wykonują ćwiczenia pogłębiające umiejętność pracy w zakresie wspierania harmonijnego rozwoju wg metody Kinezjologii Edukacyjnej dr Paula E. Dennisona.
  • Dzięki dobremu wyposażeniu sali w pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy i audiowizualny dzieci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w wielu dziedzinach.
  • Miła i serdeczna atmosfera sprawia, że dzieci chętnie uczą się i bawią.

Pracami świetlicy kieruje p. mgr Alicja Kołakowska.
Telefon do świetlicy szkolnej: 507-078-739.
Z przyjemnością informujemy, że uzyskaliśmy certyfikat:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Witamy w Szkole Podstawowej nr 264 im. Gabrieli Mistral w Warszawie!