Samorząd Uczniowski

W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą następujący uczniowie:

  • PRZEWODNICZĄCY:
  • ZASTĘPCY:
  • SEKCJA DEKORACYJNA:
  • SEKCJA IMPREZOWA:

    Samorząd Uczniowski w każdym roku rozpoczyna swą działalność od ogólnoszkolnych wyborów, poprzedzonych indywidualną kampanią wyborczą. Wszyscy chętni mogą realizować się w kilku sekcjach: porządkowej, imprezowej, plastycznej oraz redakcji gazetki szkolnej. Prowadzona jest tablica samorządu. Samorząd szkolny, poprzez cykliczne spotkania robocze, koordynuje pracę samorządów klasowych. Jest inicjatorem lub współtwórcą imprez i akcji ogólnoszkolnych. Działalność w samorządzie, umożliwia uczniom wpływ na decyzje dotyczące pracy i wyglądu szkoły.

Dyrekcja szkoły zasięga opinii Samorządu przy ocenie pracowników szkoły, jego przedstawiciele mogą, w razie potrzeby, uczestniczyć w posiedzeniach Rad Pedagogicznych.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego


Opieka pedagogiczna:

  • Dorota Suchecka, Monika Prokop
 
 
 
 
 
 
 
 
dzieci