Samorząd Uczniowski

W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą następujący uczniowie:

  • PRZEWODNICZĄCY: Gabriel B. kl. 8a
  • ZASTĘPCY: Maja S. kl. 7b
  • SEKCJA DEKORACYJNA: Kalina m. kl. 6b
  • SEKCJA IMPREZOWA: Maciej S. kl. 6b, Michał M. kl. 6b.

    Samorząd Uczniowski w każdym roku rozpoczyna swą działalność od ogólnoszkolnych wyborów, poprzedzonych indywidualną kampanią wyborczą. Wszyscy chętni mogą realizować się w kilku sekcjach: porządkowej, imprezowej, plastycznej oraz redakcji gazetki szkolnej. Prowadzona jest tablica samorządu. Samorząd szkolny, poprzez cykliczne spotkania robocze, koordynuje pracę samorządów klasowych. Jest inicjatorem lub współtwórcą imprez i akcji ogólnoszkolnych. Działalność w samorządzie, umożliwia uczniom wpływ na decyzje dotyczące pracy i wyglądu szkoły.

Dyrekcja szkoły zasięga opinii Samorządu przy ocenie pracowników szkoły, jego przedstawiciele mogą, w razie potrzeby, uczestniczyć w posiedzeniach Rad Pedagogicznych.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego


Opieka pedagogiczna:

  • Dorota Suchecka, Justyna Lange, Jacek Anaczkowski
 
 
 
 
 
 
 
 
dzieci