Ognisko Pracy Pozaszkolnej

  ROK SZKOLNY 2018/19

na_strone041jpg [562x240]

Zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą zajęć:

warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

        

 

 

na_strone02jpg [300x214] na_strone01jpg [300x214]


 

Rezygnacja z zajęć

 

 

 

Osoby  przyjęte  do Ogniska Pracy Pozaszkolnej,  które nie mogą uczestniczyć w wybranych zajęciach,

 

prosimy o składanie rezygnacji. Rezygnację można

 

zgłosić na adres mailowy opp264@edu.um.warszawa.pl.pl lub osobiście w sekretariacie placówki.

 

Jednocześnie informujemy, że miesięczna nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka na zajęciach jest równoznaczna z rezygnacją.

 

 

 

Karta uczestnika zajęć

 

Rodzice uczestników zajęć w OPP zobowiązani są do złożenia KARTY UCZESTNIKA ZAJĘĆ pobranej z konta uczestnika. Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć wypełnioną i podpisaną przez rodziców/opiekunów kartę należy okazać nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, a następnie złożyć w sekretariacie placówki.

 

 

 

 

 

Rekrutacja 2018/2019

 

Rekrutacja na zajęcia w roku szkolnym 2018/2019

 

warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

 

Trwa czwarty etap rekrutacji tj. rekrutacja na wolne miejsca. Kandydaci mogą dokonać rejestracji, po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze zajęć. Wniosek należy wydrukować, podpisać  i złożyć w sekretariacie OPP

 

 

 

Informacja o rekrutacji jest podana pod adresem elektronicznego systemu rekrutacji do placówek:
https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

 

W serwisie Biura Edukacji zostały zamieszczone zasady rekrutacji do placówek, harmonogram dla kandydatów oraz informacja o adresie systemu dla kandydatów:

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/placowki-oswiatowo-wychowawcze

 

 

 

 Kalendarz dni wolnych

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
dzieci