Biblioteka oraz Internetowe CentrumInformacji Multimedialnej

Pracownia interdyscyplinarna szkoły (czytelnia, wypożyczalnia). Gromadzi książki, materiały audiowizualne i udostępnia je uczniom, nauczycielom, rodzicom. 

 • Biblioteka szkolna dysponuje księgozbiorem gromadzonym od  blisko pół wieku.
 • Poszerzanie zbiorów o nowe pozycje.
 • Księgozbiór skatalogowany w systemie MOL (OFLINE).
 • Komputerowy katalog czytelników.
 • Wypożyczanie do domu i na lekcje.
 • W czytelni dostępny księgozbiór popularnonaukowy.
 • Udostępnianie podręczników szkolnych na cały rok szkolny.
 • Biblioteka jest wyposażona w 4 stanowiska komputerowe. Powstało Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Instytucją wdrażającą było Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Wsparcie w nauce.
 • Doradztwo czytelnicze.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI BIBLIOTEKAMI

 •  Biblioteka szkolna współpracuje z BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 5
  Uczniowie wszystkich klas uczestniczą w lekcjach i zajęciach prowadzonych przez bibliotekarzy i instruktorów w BIBLIOTECE PUBLICZNEJ  DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 5
  .
  Akcja „WŁADZA CZYTA DZIECIOM”.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Witamy w Szkole Podstawowej nr 264 im. Gabrieli Mistral w Warszawie!