Biblioteka

Biblioteka

oraz Internetowe Centrum

Informacji Multimedialnej

Pracownia interdyscyplinarna szkoły (czytelnia, wypożyczalnia). Gromadzi książki, materiały audiowizualne i udostępnia je uczniom, nauczycielom, rodzicom. 

 1. Biblioteka szkolna dysponuje księgozbiorem gromadzonym od  blisko pół wieku.
 2. Poszerzanie zbiorów o nowe pozycje.
 3. Księgozbiór skatalogowany w systemie MOL  (OFLINE).
 4. Komputerowy katalog czytelników.
 5. Wypożyczanie do domu i na lekcje.
 6. W czytelni dostępny księgozbiór popularnonaukowy.
 7. Udostępnianie podręczników szkolnych na cały rok szkolny.
 8. Biblioteka jest wyposażona w 4 stanowiska komputerowe. Powstało Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Instytucją wdrażającą było Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 9. Wsparcie w nauce.
 10. Doradztwo czytelnicze.

 

Plan imprez, akcji i działań kulturalnych i czytelniczych na rok szkolny 2015/16.


Projekty  - EDUKACJA KULTURALNA I CZYTELNICZA

 • ROK 2012   Projekt „Janusz Korczak”
 • ROK 2014   Projekt „ Julian Tuwim”
 • ROK 2015   Projekt teatralny – część 1 – TEATR ANTYCZNY.
 • Inscenizacja mitów i wystawienie sztuki „Prometeusz w okowach”.

 

WSPÓŁPRACA Z INNYMI BIBLIOTEKAMI

Uczniowie wszystkich klas uczestniczą w lekcjach i zajęciach prowadzonych przez bibliotekarzy i instruktorów w BIBLIOTECE PUBLICZNEJ  DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 5.

 •  Akcja „ WŁADZA CZYTA DZIECIOM”.

 

 • Udział w spotkaniach z pisarzami
 • Udział w szkoleniach i konferencjach, wykładach.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biblioteka

dzieci