Rekrutacja kl. 1

 


6latki_a11.png [190x59]rekrutacja_a.gif [190x59]

Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych rozpocznie się 3 marca br. i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.

 

Rodzice będą mogli wprowadzić do systemu dane dziecka i dokonać rejestracji wniosku/zgłoszenia o przyjęcie do klasy I w szkole podstawowej.

 

UWAGA: Zarejestrowany wniosek/zgłoszenie należy wydrukować, podpisać i  złożyć  w szkole pierwszego wyboru.

 

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji.


Informacja o terminach, zasadach i kryteriach rekrutacji zostanie opublikowana na stronie internetowej Biura Edukacji 24 stycznia br.

-----------------------------------------------------------------

W nowym harmonogramie rekrutacji uwzględniono możliwość dokonywania korekty we wnioskach już złożonych i zatwierdzonych - jednak korekta będzie dokonywana przez przedszkole/szkołę.

 

Zapis w harmonogramie:

"W celu skorygowania lub uzupełniania danych we wnioskach już zatwierdzonych, należy mailowo wystąpić do dyrektora przedszkola/szkoły pierwszego wyboru z wnioskiem o dokonanie korekty,
a jeżeli korekta dotyczy kryteriów należy przesłać scan/zdjęcie dokumentów/oświadczeń potwierdzających ich spełnianie".


-----------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dzieci