Stołówka szkolna

 

REGULAMIN STOŁÓWKI

 

ZAPISY UCZNIÓW NA OBIADY ODBYWAJĄ SIĘ W POKOJU nr 17  [dzieci które nie zostaną zapisane nie będą mogły korzystać z obiadów].

 

- DO KORZYSTANIA Z OBIADÓW UPOWAŻNIA TERMINOWA WPŁATA ABONAMENTU.

- OPŁATY  za obiady przyjmowane są w okresach miesięcznych z góry, do 29 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc abonamentu [np. opłata za październik do 29 września]. Wyjątek stanowi wrzesień i styczeń za który opłaty przyjmowane są do 5 września i 5 stycznia.

            

OPŁATA ZA WRZESIEŃ WYNOSI- 19 dni x 9 zł= 171 zł

Płatności za wrzesień można dokonywać w pok. nr 17 w dniach 2,3,4,5 września lub przelewem [za datę przelewu uznaje się wpływ środków na konto].

 

Dane do przelewu:

ANNA MACIASZEK

STOŁÓWKA PRZYZAKŁADOWA

52912100090000984320000010

W TYTULE PODAJEMY: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc za jaki dokonywana jest wpłata.


UWAGA

W PRZYPADKU BRAKU OPŁATY ZA OBIADY W WYZNACZONYM TERMINIE, UCZEŃ NIE BĘDZIE MÓGŁ KORZYSTAĆ Z OBIADÓW W DANYM MIESIACU.

 

Podstawą odliczenia obiadu jest zgłoszenie nieobecności dziecka na obiedzie.

Nieobecności zgłaszamy SMS na numer 697 969 340 do godz.9.00


NIEZGŁOSZONE NIEOBECNOSCI NIE BĘDĄ ZWRACANE.

Zwroty za obiady odwołane odbierane są osobiście po zakończonym miesiącu w pok. nr 17 lub w stołówce szkolnej [odpisy odliczamy z miesiąca na miesiąc, nie będzie możliwe skumulowanie odpisów].

 

REZYGNACJĘ ucznia z obiadów należy zgłosić u pań w stołówce szkolnej. WYCIECZKI KLASOWE należy zgłaszać z 2 dniowym wyprzedzeniem. Przyjście klas nie na swojej przerwie obiadowej wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

 

Harmonogram płatności za obiady 2019 r.
 
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Opłata za styczeń - 171,00

 

Opłaty można dokonywać przelewem

 

lub w pok. nr 17 tylko 7,8,9 stycznia 2020 r.

------------------------------------------------------------

 UWAGA!

Nowy HARMONOGRAM PŁATNOŚCI i wszelkie informacje dotyczące obliczeń za obiady zostaną podane po powrocie dzieci do szkoły.

------------------------------------------------------------dzieci