Stołówka szkolna

 

OPŁATY ZA OBIADY

 

 • Zapisy uczniów na obiady odbywają się u wychowawców klas lub w pokoju nr 17.

 

 • Do korzystania z obiadów upoważnia terminowa wpłata "abonamentu”.

 

 • Opłaty za obiady przyjmowane są w okresach miesięcznych z góry, do 29 dnia każdego miesiąca  poprzedzającego miesiąc abonamentu (np: za październik do 29 września).

 

 

Wyjątek stanowi wrzesień i styczeń,

za który opłaty przyjmowane są tylko do 5 września i do 5 stycznia.

OPŁATA ZA WRZESIEŃ – 144 zł

Płatności na wrzesień można dokonywać w pokoju nr 17 w dniach 3, 4 i 5 września lub przelewem (za datę przelewu uznaje się wpływ środków pieniężnych na konto).

Dane do przelewu:

ANNA MACIASZEK

STOŁÓWKA PRZYZAKŁADOWA

52912100090000984320000010

W tytule przelewu podajemy:

Obiady, imię i nazwisko dziecka, klasę, aktualną kwotę oraz miesiąc i rok za jaki jest dokonywana opłata.

 

 

 

Uwaga:

 

 • W przypadku braku opłaty za obiady, w wyznaczonym terminie, uczeń NIE BĘDZIE MÓGŁ KORZYSTAĆ Z OBIADÓW W DANYM MIESIĄCU.

 

 • Wysokość abonamentu będzie każdorazowo podawana na stronie szkoły i w szkole na tablicy ogłoszeń.

 • Zwroty za obiady odwołane odbierane są osobiście po zakończonym miesiącu w pokoju nr 17 lub w stołówce szkolnej.

 

 • Prosimy nie pomniejszać kwoty przelewów.

 

 • Podstawą odliczenia obiadu jest zgłoszenie nieobecności dziecka telefonicznie lub osobiście do sekretariatu szkoły do godz. 9:00.

 

 • W przypadku braku informacji o nieobecności dziecka ODLICZENIA NIE BĘDĄ MOŻLIWE.

 

 • Odwołania grupowe należy zgłaszać z dwudniowym wyprzedzeniem.

 

 • Odpisy odliczamy z miesiąca na miesiąc; nie będzie możliwe np: skumulowanie odpisów i rozliczenie całości później.

 

 

 • Harmonogram płatności za obiady /październik-grudzień/.
 • Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej.

dzieci