Zima w Mieście 2019

Zapisy do „Zimy w Mieście” 2019

Szanowni Rodzice,

W dniu 4 grudnia 2018 r. o godz. 12.00 ruszają zapisy uczestników do Warszawskiego Programu „Zima w Mieście” 2019 funkcjonującego podczas przyszłorocznych ferii zimowych w dniach 28.01 - 08.02.2019 r.

Nabór będzie odbywał się za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji na stronie:

https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

W celu zapisania dziecka wszyscy chętni powinni się zalogować w elektronicznym systemie rekrutacji w dniach:

4 grudnia 2018 r. godzina 12.00 - 13 grudnia 2018 r. godzina 12.00.

Informacja na temat zakwalifikowania się uczestników zostanie opublikowana w systemie w dniu:

2 stycznia 2019 r. o godzinie 13.00.

 

Rodzice zakwalifikowanych uczestników będą musieli w dniach:

3 stycznia od godz. 10.00 - 10 stycznia 2019 r. do godz. 10.00

potwierdzić udział poprzez złożenie w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane wydrukowanej i podpisanej karty kwalifikacyjnej wraz z potwierdzeniem opłaty za żywienie.

Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Feryjna Placówka Edukacyjna do dnia:

11 stycznia 2019 r. do godz. 16.00

Zapraszamy


---------------------------------------------------------------------------

Uwaga rodzice – akcja „Zima w mieście” /02.01.2019 r./

Dyrekcja Szkoły i kierownik akcji „Zima w mieście” informują, że zostały opublikowane listy kandydatów  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w akcji „Zima w mieście” do odczytania na stronie logowania internetowego.

Prosimy rodziców o zapoznanie się z listami.---------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego Szkoły Podstawowej nr 264, na który powinny być wnoszone opłaty za posiłki dla uczestników Programu „Zima w Mieście 2019”:

 

08 1030 1508 0000 0005 5079 4055

 

W tytule przelewu należy umieścić imię i nazwisko dziecka, nazwę Programu „Zima w Mieście 2019”, oraz termin w jakim dziecko będzie uczestniczyło w Programie.


 


---------------------------------------------------------------------------


Szanowni Państwo,

 

Przypominamy, że w dniu 10.01.2019 r. o godz. 10.00 mija termin potwierdzenia woli uczestnictwa w Programie „Zima w Mieście” 2019. W celu potwierdzenia uczestnictwa dziecka w programie należy dostarczyć do szkoły podstawowej, do której został zakwalifikowany kandydat następujące dokumenty:  

 

- kartę kwalifikacyjną,

 

- wydrukowane potwierdzenie dokonania  opłaty za żywienie lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat.

 

PRZYPOMINAMY, że potwierdzenie woli jest warunkiem uczestniczenia w Programie!


 
---------------------------------------------------------------------------

Uwaga rodzice – Akcja „Zima w mieście”

Dyrekcja Szkoły i kierownik akcji „ Zima w mieście” informują ,że zostały opublikowane listy kandydatów przyjętych na akcję  „Zima w mieście”
do odczytania na stronie logowania internetowego

Prosimy rodziców o zapoznanie się  z listami

------------------------------------------------------

dzieci