Egzamin Ósmoklasisty

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 
 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie,

Minister Edukacji Narodowej pani Anna Zalewska informuję, że na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Strona ma być aktualizowana i uzupełniana o nowe treści.

dzieci