Pilotażowy projekt edukacyjny dla szkół podstawowych dzielnicy Ochota dotyczący działań edukacyjnych związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu i przemocy w środowisku szkolnym


Cele projektu:

Celem projektu jest sprawienie, aby szkoły biorące w nim udział były bardziej przyjazne prawom człowieka,  lepiej przygotowane do przeciwdziałania wykluczeniu i przemocy, a tym samym bardziej bezpieczne dla uczniów i uczennic.

W pracę zaangażowana jest cała społeczność szkolna:
- Uczniowie
- Nauczyciele
- Pracownicy administracji i obsługi
- Rodzice
 

 

 

 
Nad realizacją projektu czuwa powołany Komitet Sterujący i Zespół Wychowawczy.

Realizacja projektu: 
 • Szkolenia całej społeczności szkolnej (uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, rodzice)
 • Wywiadem w Telewizji Onet na temat mowy nienawiści udzielonym przez panią Dyrektor Katarzynę Glinkę oraz nauczycieli z naszej szkoły
 • Udział uczniów w debacie na temat dyskryminacji i przemocy w PKiN
 • Lekcje wychowawcze na temat mowy nienawiści. Scenariusze opracowane na podstawie zaję zawartych w Kompasiku:
  - klasy 1 - 3: "Nie bądź gapiem"
  - klasy 4 - 8: "Słowa, które ranią"
 • Pogadanki, warsztaty na temat agresji, wykluczenia, mobbingu, zachowań asertywnych np.:
  - klasy 1 - 3 "Bądź kumplem, nie dokuczaj", "Dokuczanie, jako przemoc"
 • Debata o bezpiecznym i odpowiedzialnym korzystaniu z mediów społecznościowych "Działajmy Razem"
 
 
 
 
 
 
 
 •  Spotkania z przedstawicielami Straży Miejskiej na temat cyberprzemocy i bezpieczeństwa
 • Warsztaty zachowań bezpiecznych i konstruktywnych w MDK Ochota
 • Zajęcia przeprowadzone przez wychowawców na podstawie scenariuszy Global Dignity


 
 
 
 
 
 
 
 
 • Praca indywidualna nad zmianą zachowania i wypracowaniu kompetencji komunikacyjnych u uczniów

 • Praca indywidualna nad wzmocnieniem poczucia własnej wartości u uczniów

 • Działania interwencyjne oparte na wypracowaniu skutecznych metod radzenia sobie w trudnych sytuacjach

 • Spektakle profilaktyczne "Teatru Króla" dla uczniów klas 1-4: Tajemnica Pana Jednorożca, czyli nie wszystko złoto co się świeci i klas 5-8: Dopalacze, ruletka życia i śmierci

 
 
 
 
 
 • Szkolne Dni Profilaktyki

 
 
 
 
 • Spotkania Liderów Młodzieżowego Systemu Wsparcia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Festyn Rodzinny "Trzymaj Formę"
 
To był piękny dzień pełen radości, zabawy, poczucia bliskości i serdeczności. Wszystkim dziękujemy najpiękniej jak tylko można - dzieciakom za promienny uśmiech podczas zabawy i występów na scenie, policjantom za znakowanie rowerów, strażakom za wodną frajdę, nauczycielom za super zaangażowanie w organizację, Ognisku Pracy Pozaszkolnej za roztańczoną szkolną scenę, Rodzicom za wsparcie i trzymanie ręki na pulsie, żeby wszystko było jak najlepiej, Vinh Cao Hong za przepiękny taniec wietnamski z kwiatami, PUKS Ochota za pasjonujący mecz i naszym gościom, przyjaciołom szkoły, w tym Pani Burmistrz Katarzyna Łęgiewicz, którzy kolejny raz pokazują, że jesteśmy placówką ważną w środowisku i chyba dobrze im z nami. Do zobaczenia na festynie za rok. 

 Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć

 • Karta zachowań w Szkole Podstawowej nr 264 w Warszawie.
  Karta Zachowań została opracowana w celu oświadczenia, że cała społeczność szkolna Szkoły Podstawowej nr 264 im. Gabrieli Mistral dąży do przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy oraz dokłada wszelkich starań, aby wzmocnić pozytywne relacje tak, aby opierały się one na wzajemnej tolerancji . Przeciwstawiamy się wszelkim formom agresji, uprzedzeń oraz mowie nienawiści. Aktywnie dążymy do tego, aby nasza szkoła była miejscem otwartym i bezpiecznym, w którym każda osoba jest darzona szacunkiem, może uczyć się oraz w pełni rozwijać swój potencjał, niezależnie od swojej narodowości, pochodzenia, stopnia zamożności i innych cech.
 • Witamy w Szkole Podstawowej nr 264 im. Gabrieli Mistral w Warszawie!