DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2021

Planowane działania:

1. Przygotowanie i rozwieszenie w szkole informacji promujących Dzień Bezpiecznego Internetu kl. 1-3./plakaty/.
2. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów kl. I-VIII na podstawie materiałów ze strony: https://www.saferinternet.pl/dbi/materialy-do-pobrania.html
3. Zapoznanie uczniów z adresami bezpiecznych stron i zachęcenie do korzystania z nich.
4. "Działajmy razem"- Promowanie bezpiecznego i świadomego korzystania z Internetu przez uczniów kl. I-VIII – dyskusje, pogadanki na lekcjach informatyki, godzinach z wychowawcą, zajęciach pozalekcyjnych.
5. Lekcja multimedialna w Kinotece nt. bezpiecznych zachowań w sieci (kl. 7,8).
6. Udział wybranych klas w warsztatach nt. bezpiecznych zachowań w sieci.


  • Witamy w Szkole Podstawowej nr 264 im. Gabrieli Mistral w Warszawie!