Stołówka szkolna

Opłaty przyjmowane są w okresach miesięcznych z góry do 29 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc abonamentu /np. za październik do 29 września, za listopad do 29 października/.

Wyjątek stanowi wrzesień i styczeń,

za który opłaty przyjmowane są tylko do 5 września i do 5 stycznia.

OPŁATA ZA WRZESIEŃ – 144 zł.

Płatności można dokonywać w pokoju nr 17 w dniach 4 i 5 września lub przelewem.

Dane do przelewu:

ANNA MACIASZEK

STOŁÓWKA PRZYZAKŁADOWA

52912100090000984320000010

W tytule przelewu podajemy:

Obiady, imię i nazwisko dziecka, klasę, aktualną kwotę oraz miesiąc i rok za jaki jest dokonywana opłata.

Za datę przelewu uznaje się wpływ środków pieniężnych na konto.

W przypadku braku opłaty za obiady w wyznaczonym terminie uczeń NIE BĘDZIE MÓGŁ KORZYSTAĆ Z OBIADÓW W DANYM MIESIĄCU.

Zwroty za odwołane obiady odbierane są osobiście /po zakończonym miesiącu/ w pok. Nr 17 lub w stołówce szkolnej. Prosimy nie pomniejszać kwoty przelewów /o odwołane obiady/. Podstawą odliczenia obiadu jest ZGŁOSZENIE NIEOBECNOŚCI DZIECKA TELEFONICZNIE LUB OSOBIŚCIE DO SEKRETARIATU SZKOŁY do godz. 900. W przypadku braku takiej informacji odliczenia nie będą możliwe.

dzieci